คำนวณ OBV: อินดิเคเตอร์ On-Balance Volume อธิบาย

อินดิเคเตอร์ On-Balance Volume (OBV) เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะตรวจสอบปริมาณการซื้อขายเพื่อช่วยในการระบุแนวโน้มของราคา

OBV ถูกสร้างขึ้นโดย Joe Granville ในช่วงปี 1963 และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากในวงการการเทรด

หลักการทำงานของ obv คือการนับปริมาณซื้อขายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและเพิ่มหรือลดค่าของหน่วย OBV ขึ้นอย่างสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของราคา หากราคาปิดสูงกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้านั้น จำนวนปริมาณที่ซื้อขายในวันนั้นจะถูกเพิ่มเข้าไปในค่าของ OBV ในขณะที่ถ้าราคาปิดต่ำกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้านั้น จำนวนปริมาณที่ซื้อขายในวันนั้นจะถูกลบออกจากค่าของ OBV นั่นคือ OBV จะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการซื้อและลดลงเมื่อมีการขาย

การใช้ OBV ในการวิเคราะห์การซื้อขายมีได้ในหลายด้าน เช่น:

  1. การระบุแนวโน้ม: การเปรียบเทียบค่า OBV กับแนวโน้มราคาสามารถช่วยในการระบุแนวโน้มของตลาดว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง
  2. การระบุการเปลี่ยนแปลง: การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในค่า OBV สามารถช่วยในการระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคา
  3. การตรวจสอบความต้านทางด้านลบหรือด้านบวก: ค่า OBV ที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีปริมาณที่มากกว่าสามารถช่วยในการระบุความแข็งแกร่งของแนวโน้ม โดย OBV ที่เพิ่มขึ้นอาจช่วยในการระบุความต้านทางบวก ในขณะที่ OBV ที่ลดลงอาจช่วยในการระบุความต้านทางลบ

การใช้ OBV อย่างมีประสิทธิภาพต้องคำนึงถึงเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข่าวสารทางเศรษฐกิจและสภาพการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ อีกด้วย เพื่อให้การตัดสินใจในการซื้อขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *